Informacje

275 samorządowców z Polski i Węgier pisze oficjalny list do KE: „Potępiamy działania naszych rządów”

gov.pl

Potępiamy działania naszych rządów – oświadczyło 275 samorządowców z Polski i Węgier, m.in. włodarze stolic, w liście do szefowej KE. Zaproponowali w nim, aby w razie porozumienia ws. funduszu odbudowy bez Polski i Węgier z pieniędzy przewidzianych dla tych państw postał fundusz dla ich samorządów.

Polska i Węgry zapowiedziały weto do projektu wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027 w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności. Budżet musi być przyjęty w pakiecie z funduszem odbudowy Next Generation EU oraz mechanizmem warunkowości. Według premiera Mateusza Morawieckiego, zaproponowany mechanizm jest arbitralny, może być stosowany z motywacji politycznych i w związku z tym „niechybnie by doprowadził do rozczłonkowania Unii Europejskiej, a może nawet do rozpadu Unii”.

Atak na rządy w Warszawie i w Budapeszcie

Podczas poniedziałkowej wspólnej wideokonferencji burmistrz Budapesztu Gergely Karacsony i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oceniali, że rządy Polski i Węgier zachowują się w sposób „nieodpowiedzialny i nieprzewidywalny”.eśli dojdzie do próby zawetowania budżetu, uważamy, że UE powinna wdrożyć mechanizmy, które pozwolą na przekazanie części funduszy lokalnym władzom — mówił Trzaskowski.

W tej sprawie z inicjatywy włodarzy stolic 275 polskich i węgierskich samorządowców skierowało list do przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen, którego treść Trzaskowski opublikował na Twitterze.Rządy Węgier i Polski po raz kolejny wykazały całkowity brak poszanowania dla podstawowych wartości naszej Unii, odrzucając mechanizm uwarunkowania wypłaty funduszy unijnych od przestrzegania zasady praworządności, w konsekwencji blokując kolejny wieloletni budżet UE, w tym przyznanie tak potrzebnej pomocy na odbudowę po kryzysie COVID-19 — czytamy w piśmie.My, przedstawiciele polskich i węgierskich samorządów, potępiamy działania pana Orbana i pana Morawieckiego. Reprezentując miliony Węgrów i Polaków, wyrażamy poparcie dla ochrony zasady praworządności i dokładnego nadzoru nad funduszami unijnymi, aby nasze wspólne środki służyły dobru publicznemu, a nie antydemokratycznym i nieuczciwym interesom — podkreślono.

Doniesienia medialne dotyczące rozważanej opcji wzmocnionej współpracy 25 państw członkowskich, bez Polski i Węgier, w kontekście funduszu odbudowy, pojawiły się w ubiegłym tygodniu. W przypadku porozumienia międzyrządowego bez Węgier i Polski proponujemy, aby UE wykorzystała środki pierwotnie przydzielone w ramach Next Generation EU dla Węgier i Polski na utworzenie Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności dla polskich i węgierskich samorządów, aby mogły one napędzać trwałe ożywienie gospodarcze oparte na sprawiedliwości społecznej — oświadczyli samorządowcy.

Zagwarantowali przy tym „pełną przejrzystość i odpowiedzialność, a także pełne dostosowanie do wartości i wyznaczonych celów Unii Europejskiej”.Obecny kryzys boleśnie uwypuklił trwającą niemal dekadę nieleczoną chorobę Europy: pogłębiający się kryzys demokracji i autorytaryzm w niektórych państwach członkowskich. Europa nie może pozwolić, aby coraz bardziej autokratyczne rządy trzymały w szachu przyszłość naszych społeczności. Dzisiaj, w obliczu wielu kryzysów Unia Europejska ma obowiązek chronić dobrobyt wszystkich swoich obywateli i stymulować trwałe ożywienie gospodarcze – napisali.My, przedstawiciele węgierskich i polskich samorządów lokalnych jesteśmy gotowi do odegrania w tych działaniach konstruktywnej roli — czytamy w zakończeniu listu.

Na czwartek i piątek, podczas szczytu Rady Europejskiej, zaplanowana jest kolejna tura negocjacji budżetowych w UE. Budżet UE na lata 2021-2027 oraz fundusz odbudowy to łącznie 1,8 bln euro – fundusz odbudowy to 750 mld euro (390 mld euro będą stanowiły granty, a 360 mld euro pożyczki).

Źródło:PAP/wpolityce,pl