Polska

4 mld zł na onkologię. Andrzej Duda podpisał ustawę o Funduszu Medycznym

By Lukas Plewnia/www.polen-heute.de, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66564237

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Funduszu Medycznym, zakładającą ustawowe zagwarantowanie corocznego przekazywania Funduszowi wpłaty z budżetu państwa nie niższej niż 4 mld zł m.in. leczenie i profilaktykę chorób onkologicznych.

– Ustawa ta dopełnia system po to, aby każdy miał tę potencjalną możliwość znalezienia wsparcia, opieki i ratunku w trudnych sytuacjach. Za przyjęciem tej ustawy opowiedziało się 440 posłów. Zatem można śmiało powiedzieć, że jest to ustawa ponad jakimikolwiek politycznymi uwarunkowaniami i podziałami, za co ogromnie dziękuję – powiedział Duda przed podpisaniem ustawy, której projekt stanowił przedłożenie prezydenta.

Budżet Funduszu Medycznego ma być corocznie zasilany wpłatą z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 4 mld zł rocznie począwszy od 2021 r. do roku 2029. Z funduszu mają być dofinansowywane przebudowa, modernizacja lub doposażenie strategicznych podmiotów ochrony zdrowia, szpitali, programy profilaktyczne, innowacyjne terapie lekowe, a także świadczenia opieki zdrowotnej udzielane świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Fundusz ma być państwowym funduszem celowym, którego dysponentem ma być minister zdrowia. 

Źródło: ISBnews