Zdrowie

Armia argentyńska musi przestrzegać kwoty 1% dla transseksualistów

fot. Wikipedia

WHO definiuje transseksualizm jako chorobę. Częstość występowania zespołu psychicznej dezaprobaty płci wynosi od 0,001 do 0,002 % populacji.

„Ustalono, że w krajowym sektorze publicznym stanowiska muszą być zajmowane przez co najmniej jeden procent transwestytów, transseksualistów i osób transpłciowych, które spełniają warunki odpowiednie na to stanowisko” – stanowi dekret prezydenta Argentyny z 4 IX 2020.

Armia argentyńska znalazła się na liście instytucji państwowych, które muszą dostosować się do nowych przepisów gwarantujących zatrudnianie transwestytów, transseksualistów i osób transpłciowych.

Wojsko ma czas na wprowadzenie w życie tego dekretu do poniedziałku 30 listopada.

W dekrecie wskazano też, że urzędnicy państwowi muszą zostać przeszkoleni w rozpoznawaniu zachowań dyskryminacyjnych.

Dowódcy i szefowie armii zostali poproszeni o przygotowanie do 30 XI raportu na temat „istniejącej sytuacji” w zakresie zgodności z nową normą.

W Argentynie od 2010 r. obowiązuje ustawa o małżeństwach homoseksualnych oraz ustawa o tożsamości płciowej uchwalona rok później.

Pojęcie transseksualizmu definiują obecnie Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób z 2010 r. (International Classification Dideases – ICD-10) przygotowana przez Światową Organizację Zdrowia oraz Diagnostyczna i Statystyczna Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych sporządzona przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (Diagnostic and Statistical Manual and Mental Disorders – DSM), która stanowi podstawową klasyfikację zaburzeń psychicznych na świecie. 

batimes.com.ar, forumginekologii.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *