Polska

Będą sprawdzać urzędników

Obraz Roksana Helscher z Pixabay

Państwowa Inspekcja Pracy wysyła w teren swoich urzędników. Ci mają sprawdzić, ze w instytucjach publicznych, w szczególności urzędach administracji państwowej i samorządowej, panują warunki minimalizujące przenoszenie się Covid-19.

To decyzja szefa PIP, Wiesława Łyszczka, który zauważa kwestię liczonych w milionach kontaktów obywateli w sprawach prywatnych jak i związanych z prowadzonymi biznesami z urzędnikami. A każdy kontakt, możliwość przenoszenia nie jest bagatelizowany. 

Kontroli będą poddane indywidualne środki ochronne (maseczki, rękawiczki, przyłbice), środki dezynfekujące a w szczególności ich dostępność, stanowiska pracy i ich oddzielenie od bezpośredniego kontaktu z interesantem.  Chodzi o zachowanie właściwego dystansu i możliwe oddzielenie pracowników urzędów od obywateli. 

Urzędy w rozmaity sposób organizują swoją pracę po to, aby maksymalnie ograniczyć zagrożenie epidemiczne. Praca zdalna, rotacyjna, unikanie zgromadzeń- narad. 

W samorządach normą są zdalne sesje organów stanowiących. 

Kontrole aby rozwiać wszelkie wątpliwości, będą prowadzone z uwzględnieniem wzorca opisanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy–Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), ten zaś został uzgodniony z Głównym Inspektoratem Pracy i idzie w parze z wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa pracowników w dobie COVID-19. W ten sposób powstała praktyczna lista kontrolna dająca możliwość szybszej identyfikacji zagrożeń a tym samym przyspieszająca reakcję. 

Wszelkie wytyczne odnośnie tego, jak ma wyglądać stanowisko pracy, w jakiś sposób pracodawca ma minimalizować zagrożenie zarażeniem covid-19 znajdują się pod linkiem:https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/222228/koronawirus-zalecenia%20ogolne%202020%2005%2019.pdf

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/222228/koronawirus-zalecenia%20ogolne%202020%2005%2019.pdf