GospodarkaInformacje

Bezrobocie nie wzrosło dzięki Tarczy Antykryzysowej

fot. Pixabay

Stabilizuje się sytuacja na rynku pracy

Ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  wynika, że w lipcu stopa bezrobocia nie wzrosła względem poprzedniego miesiąca i nadal utrzymuje się na poziomie 6,1 proc. Jest to  co prawda o 0,9 p.  proc. więcej niż przed rokiem, ale lipiec to pierwszy miesiąc od wybuchu pandemii, kiedy nie odnotowano wzrostu tego wskaźnika. Np. w kwietniu liczba bezrobotnych w porównaniu do marca wzrosła o 6,2 proc., a w maju o 4,8 proc., Według szacunków resortu pracy, liczba bezrobotnych w końcu lipca 2020 roku wyniosła  1 030,2 tys. osób.

– Po okresie zamrożenia gospodarki i wynikających z tego ograniczeniach sytuacja na rynku pracy wydaje się stabilizować. Pierwsze niepokojące reakcje pracodawców i związane z nimi zapowiedzi zwolnień wyraźnie osłabły. Niewątpliwie wpływ na to miały działania zaproponowane w tzw. tarczy antykryzysowej – skomentowała  Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.  Na ochronę miejsc pracy w ramach samej tarczy antykryzysowej przeznaczono ponad 44,2 mld złotych, a w ramach trzech tarcz – antykryzysowej, finansowej i pomocowej – do przedsiębiorców i pracowników trafiło 126,5 mld złotych.  Szacuje się, że dzięki temu  wsparciu udało się uratować ponad 5 mln miejsc pracy. 

Poprawę sytuacji  na polskim  rynku pracy potwierdzają ostatnie badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiego Funduszu Rozwoju  i Polskiego Instytutu Ekonomicznego, według którego udział firm planujących utrzymanie poziomu zatrudnienia wzrósł z 62 proc. ( w kwietniu) do 78 proc. (pod koniec lipca). Relatywnie niewielki odsetek przedsiębiorstw zgłasza zamiary zmian w wynagrodzeniach. 83 proc. firm planuje utrzymanie dotychczasowych poziomów wynagrodzeń, 6 proc. zamierza je obniżyć, a 5 proc. podwyższyć. 

Andrzej Ratajczyk