Informacje

BOA ma zdusić protesty kobiet? Wrzenie na forach antyterrorystów. Prawda czy prowokacja?

źródło: Wikipedia

Centralny Pododdział Kontr-terrorystyczny Policji „BOA” jest jednostką organizacyjną Policji. Służbą kontr-terrorystyczną zajmującą się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, konwojującą najgroźniejszych przestępców, w tym ekstradowanych, dokonującą zatrzymań najniebezpieczniejszych przestępców.

Według Gazety Wyborczej nieumundurowani funkcjonariusze BOA wmieszali się wczoraj pomiędzy uczestników protestu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet oraz zaczęli stosować środki przymusu bezpośredniego, takie jak uderzenia pałką teleskopową oraz rozpylenie gazu łzawiącego.

Policja Polska nie odniosła się do tych doniesień.

Zadaniem CPKP „BOA” jest między innymi przeciwdziałanie terroryzmowi i jego fizyczne zwalczanie oraz organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań Policji w tym zakresie, w szczególności:

prowadzenie działań bojowych oraz rozpoznawczych, zmierzających do likwidowania zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze, w tym działań o szczególnym stopniu skomplikowania oraz w środowisku narażonym na działanie czynnika chemicznego, biologicznego, promieniowania jonizującego, nuklearnego i materiału wybuchowego);

prowadzenie działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki działania;

prowadzenie negocjacji policyjnych;

wykonywanie zadań wspierających działania ochronne podejmowane wobec osób podlegających ochronie;

wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych KGP w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających określonych kwalifikacji i umiejętności;

koordynowanie przygotowań Policji do prowadzenia działań bojowych, minersko-pirotechnicznych i negocjacji policyjnych;

analizowanie różnych aspektów zwalczania terroryzmu oraz podejmowanie inicjatyw mających wpływ na właściwą realizację zadań Policji w tym zakresie;

współpraca z krajowymi i zagranicznymi formacjami właściwymi w sprawach przeciwdziałania terroryzmowi i jego zwalczania.

Pododdział policji BOA, pod tą nazwą, powstał w 2003 r. Jednostka podlega bezpośrednio Komendantowi Głównemu Policji. Siedziba oddziału mieści się w Warszawie-Szczęśliwicach przy ul. Włochowskiej 25/33. BOA jest członkiem ATLAS, organizacji policyjnych grup AT państw Unii Europejskiej.

Źródło: policja.pl, Gazeta Wyborcza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *