Informacje

Broniarz o obostrzeniach: „Pomija się bezpieczeństwo ponad 4 mln uczniów i prawie 400 tys. nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych”

Źródło: Internet

Podejmując decyzje o wprowadzeniu nowych obostrzeń związanych z epidemią, rząd pominął przedszkola i szkoły podstawowe – mówił w piątek szef ZNP Sławomir Broniarz. Wytknął też resortowi edukacji, że przez ostatnie 7 miesięcy nic nie zrobił, aby usprawnić edukację zdalną.

Od poniedziałku uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się na terenie objętym strefą czerwoną, będą mieli lekcje na odległość. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach znajdujących się w streieą żółtej, będą uczyli się w trybie mieszanym (częściowo w budynku szkoły, częściowo w domu).

Podczas piątkowej konferencji prasowej Broniarz stwierdził, że decyzja premiera pomija bezpieczeństwo ponad 4 mln uczniów i prawie 400 tys. nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Pytał, dlaczego rząd pominął połowę systemu edukacji, wprowadzając jednocześnie restrykcje w innych obszarach życia, jak zamknięcie siłowni czy ograniczenie liczby klientów w sklepach.

Zwrócił uwagę, że rząd pominął też sytuację w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, gdzie nauczyciele mają często bardzo bliski, fizyczny kontakt z uczniami.

Szef związku wytknął też resortowi edukacji, że przez siedem ostatnich miesięcy nic nie zrobił, by usprawnić edukację zdalną: „Bo trudno przyjąć za wypełnienie zadania fakt, że wydano ok. 150 mln zł na zakup sprzętu. Bo to jest ok. 150 tys. komputerów, to jest ułamek zapotrzebowania. Minister edukacji zapowiadał szkolenia dotyczące pracy zdalnej dla 30 tys. nauczycieli. Dzisiaj mamy połowę października i MEN nadal nie wykonało najmniejszego kroku w tej dziedzinie” – powiedział.

ZNP po raz kolejny apeluje do premiera o spełnienie postulatów, m.in. o jednolitą platformę cyfrową do prowadzenia edukacji zdalnej.

Źródło: dziennik.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *