Opinie

Pandemia i kłamstwo, czyli Wszystko Będzie Dobrze

To bodaj José Ortega y Gasset w „Buncie mas” wskazał, że współczesne, masowe społeczeństwa tracą z oczu źródła cywilizacyjnego dobrostanu. Współcześni konserwatyści chętnie przyklaskują takim stwierdzeniom, zapominając o tym, że sami są dziećmi masowych społeczeństw,…
Czytaj więcej
Opinie

Nasza mała apokalipsa

Krzysztof Wołodźko: Dziś już wiemy, że pandemie to nie tylko średniowiecze, pandemie wciąż są możliwe. I właśnie na nowo układamy sobie jako osoby, społeczności, narody, życie w pandemii.
Czytaj więcej