InformacjePolska

Chcesz głosować w II turze korespondencyjnie? Możesz się zgłosić tylko dziś!

mat. PKW

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 12 lipca 2020 r. Osoby chcące w drugiej turze głosować korespondencyjnie w kraju na dopisanie się mają jedynie czas do dziś!

W niedzielę 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się urzędujący prezydent Andrzej Duda i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowi wyborcy, którzy chcą w drugiej turze zagłosować korespondencyjnie mają niewiele na dopisanie się do spisu. Osoby, które już przed pierwszą turą wyraziły chęć głosowania korespondencyjnego nie muszą podejmować żadnych czynności w związku z druga turą!

Dopisać się do spisu wyborców można za pomocą portalu ewybory.msz.gov.pl, pocztą elektroniczną, ustnie, pisemnie, telefaksem.

Osoby pozostające w kraju, które chcą zagłosować korespondencyjnie w drugiej turze wyborów muszą złożyć wniosek do 30 czerwca ( wtorek) online lub w urzędzie gminy, w której są wpisane do spisu wyborców, a osoby podlegające kwarantannie lub izolacji do 7 lipca. (jeśli zostaną skierowani na kwarantannę lub izolację po 7 lipca, to do 10 lipca).

Jeżeli o możliwość głosowania poza miejscem zameldowania ubiegaliśmy się przed pierwsza turą, to mamy odpowiedni papier (powinniśmy dostać dwa zaświadczenia – na I i II turę) i już nie musimy sobie zawracać tym głowy. Co, jeśli tego nie zrobiliśmy?

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak do dnia 10 lipca 2020 r.” – podaje Państwowa Komisja Wyborcza.

Następnie udajemy się do urzędu gminy, w której jesteśmy dopisaniu do spisu wyborców. Wniosek możemy złożyć też telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania odbieramy za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę (musimy mieć ze sobą wniosek z napisanym przez nas upoważnieniem – z danymi osoby, która go za nas odbierze: imię nazwisko i PESEL).

Źródło: Wprost, PKW