HistoriaPolska

Cogito ergo sum? MEN pomyślało i wprowadza od września zmiany w szkołach

Obraz DEZALB z Pixabay

Od 1 września 2020 r. uczniowie pierwszych klas liceów ogólnokształcących i techników będą uczyć się języka łacińskiego i kultury antycznej w zakresie podstawowym. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało w tej sprawie rozporządzenie.

Na realizację przedmiotu język łaciński i kultura antyczna w zakresie podstawowym przewidziano jedną godzinę tygodniowo w I klasie.

Według rozporządzenia program będzie obejmował znajomość podstaw języka łacińskiego pozwalającą czytać pod kierunkiem nauczyciela nieskomplikowane, różnorodne formalnie i pochodzące z różnych epok oryginalne teksty łacińskie, znajomość podstawowych faktów dotyczących twórczości wybranych, ważnych autorów piszących po łacinie, świadomość relacji pomiędzy językami używanymi w Europie i wykorzystywanymi przez nie alfabetami czy rozumienie dziedzictwa antyku grecko-rzymskiego jako ideowego i materialnego fundamentu cywilizacji zachodniej i kultury polskiej.

Dyrektorzy szkół będą decydowali o tym, który przedmiot spośród plastyki, muzyki, filozofii i łaciny będzie realizowany w szkole. Proponowana podstawa programowa zaleca kształcenie przede wszystkim umiejętności, a nie przekazywanie wiedzy o języku i jego strukturze gramatycznej.

– Celem zajęć jest pokazanie uczniom oddziaływania języka łacińskiego oraz kultury grecko-rzymskiego antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych. Podstawa programowa ma przede wszystkim dać nauczycielom szansę wykształcenia wśród uczniów przekonania z jednej strony o doniosłości, z drugiej – o atrakcyjności tych humanistycznych zagadnień – wyjaśnia Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN.

źródło:Głos Wielkopolski