DzieciPolska

Córka dwóch matek. Urząd w Gdańsku wydał dowód osobisty dziewczynce, w której akcie urodzenia figurowały dwie matki

Obraz StockSnap z Pixabay

To na co nie zgodził się urząd we Wrocławiu, zrobiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Tamtejszy urząd wydał dowód osobisty dziewczynce, w której akcie urodzenia figurowały dwie matki. Dokument wydano w Hiszpanii.

Dziewczynka pochodzi z trwającego od lat związku dwóch kobiet mieszkających na Majorce. Dziecko ma 16 miesięcy, legitymuje się hiszpańskim aktem urodzenia. Obywatelstwo polskie wynika faktu, iż hiszpańskie prawo wskazuje, iż obywatelstwo nadaje się zgodnie z literą prawa, czyli zgodnie z obywatelstwem rodziców.

Urząd Miasta Gdańska nw wyniku procedur wystąpił o nadanie dziecku numeru PESEL, po uzyskaniu go od Ministerstwa Cyfryzacji. Kierując się obowiązującym prawem gotowy dowód przekazano rodzicom.

Z punktu widzenia prawa, sprawa wskazuje na rozmaite interpretowanie przepisów czy raczej na ich swobodną ocenę. O ile wrocławski Urząd Stanu cywilnego kierując się uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazującą na niemożność transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia w którym widnieją nazwiska dwóch matek o tyle to ta sama uchwała mówi, że zgodnie z wykładnią art. 104 ust. 5 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, nie może to skutkować niemożnością uzyskania numeru PESEL lub dowodu tożsamości przez obywatela polskiego z powodu wpisania w zagranicznym akcie urodzenia dwóch kobiet jako rodziców. Inne działanie prowadziłoby do nierówności w poszanowaniu do dokumentów.

Dziecku w rubryce „ojciec” (rejestr PESEL) wpisano adnotację o braku danych.

Kwestię tę poruszyła w interpelacji poselskiej Poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, a stanowisko w sprawie nadawania numerów PESEL dzieciom z związków jednopłciowych wydał Minister Cyfryzacji, pan Marek Zagórski.

Można się z nim zapoznać pod linkiem.