Czy Lamborghini Patryka Vegi miało podrobione dokumenty? Reżyser stracił swój najdroższy samochód

Samochód należący do reżysera został zarekwirowany przez Urząd Skarbowy.