BógVideo

Czy odnalazłeś już swojego proroka?

Źródło: Internet

Kim jest prorok? Oddaje swoje ciało Bogu, a Stwórca oddaje mu swój patos. Bóg nie jest figurką z kościoła, to ogień, to życie! Patos to gniew Boga. Jest dynamiczny, jest przejściem ze śmierci do życia. Prorok głosi słowo, które wskrzesza. Kto przyjmuje proroka i jego słowa – otrzymuje nagrodę, bo gdzie pojawia się Bóg, tam pojawia się życie. A ty, czy odnalazłeś już swojego proroka?