Polska

Czy rodzina Rafała Trzaskowskiego była związana z tajnymi służbami PRL?

Źródło: isakowicz.pl

Teresa Trzaskowska, matka kandydata na fotel prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego, była tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie Justyna, wynika z akt IPN – twierdzi „Gazeta Polska”. 

Tygodnik pisał, że Teresa Trzaskowska „meldowała bezpiece o kontaktach z dyplomatami USA muzyków i ludzi zajmujących się jazzem – Jerzego Matuszkiewicza, Leopolda Tyrmanda, Romana Waschki”.

Jak wynika z akt Instytutu Pamięci Narodowej komunistyczna bezpieka zarejestrowała Teresę Trzaskowską w 1960 r., jako tajnego współpracownika działającego pod ps. Justyna. Interesował się nią kontrwywiad PRL, ze względu na jej kontakty z dyplomatami USA, „a w szczególności z I sekretarzem ambasady tego kraju w Warszawie Thomasem Donovanem”, który był także pracownikiem CIA. 

„TW Justyna opowiadała SB o Tyrmandzie i Amerykanach” – pisał autor artykułu Maciej Marosz. Trzaskowska nawiązała kontakty z dyplomatami pojawiającymi się na różnych imprezach, „z racji bycia żoną jednego z najbardziej znanych już muzyków jazzowych – Andrzeja Trzaskowskiego”. „Odbyto z nią najpierw trzy wstępne spotkania, po czym na rozpoczęciu współpracy pojawiła się dwójka wysokich rangą esbeków – kpt. Rolnik i por. Władysław Prekurat” – pisze autor.

Według tygodnika, „już na pierwszym spotkaniu z SB, Trzaskowska przekazała wiele cennych informacji i wyraziła chęć spotykania się – napisali Rolnik i Prekurat”. Potem współpraca się urwała. To jednak nie wszystkie koneksje rodzinne w kręgach tajnych służb PRL. 

O innych pisał historyk i genealog Marek Jerzy Minakowski. „Pierwszym mężem Teresy Trzaskowskiej był Marian Ferster. Trzaskowska została synową Aleksandra i Władysławy Fersterów. Teściowa matki Rafała Trzaskowskiego była funkcjonariuszem UB. Z kolei stryj Władysławy Ferstrejowej, Bolesław Drobner, w latach 50. był I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie. Przedtem był też ministrem PKWN i prezydentem Wrocławia”. I dalej: „Bratem Aleksandra był Karol Ferster, który wykreował postać Augusta Bęc-Walskiego – groteskowego reakcjonisty, wieloletniego bohatera z łamów Przekroju. Rysownik był członkiem PPR, a później PZPR”.

Źródło: Gazeta Polska