Gospodarka

Debiut Allegro może wywołać hossę na GPW

Fot. Pixabay

Redukcja zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła aż 85 proc. Wcześniej z kwitkiem zostali odesłani inwestorzy instytucjonalni, którzy chcieli kupić 10 razy więcej akcji niż w ofercie. 

Eksperci przewidują, że planowany na 12 października debiut Allegro na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych może wywołać hossę na parkiecie. Spółka znajdzie się wkrótce w indeksie największych firm WIG20 kosztem mBanku. To może przełożyć się na spore obroty na rynku. 

Kto będzie chciał kupić akcje spółki? Przede wszystkim zarządzający funduszy inwestycyjnych, którzy muszą mieć papiery w portfelu. Dotychczas kupili je głównie inwestorzy zagranicznych, teraz czas na krajowych. To może także oznaczać wzrost kursu akcji podczas debiutu, bowiem chętnych na akcje jest więcej niż sprzedających. 

Akcje Allegro w ofercie publicznej były stosunkowo drogie i sprzedawano je po 43 zł za walor. Wynikająca z ceny ofertowej kapitalizacja rynkowa spółki to 44 mld zł.

„Biorąc pod uwagę przecieki medialne dotyczące przydziału akcji dla krajowych funduszy, szacujemy, że przeznaczyły one na zakupy w IPO łącznie około 1,8 mld zł. Alokacja okazała się, naszym zdaniem, znacząco poniżej oczekiwań, co w przypadku istotnego oddalenia się kursu od ceny emisyjnej będzie skłaniać część inwestorów do odkupywania sprzedanych wcześniej akcji, właśnie za środki niealokowane w Allegro. Debiutant prawdopodobnie po kilku dniach notowań zostanie włączony do indeksu WIG20 kosztem mBanku. To z kolei pociągnie za sobą popyt ze strony inwestorów pasywnych (przede wszystkim MSCI i FTSE), który może wynieść około 1 mld zł” – uważa Michał Stalmach, zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Wiceprezes GPW Izabela Olszewska mówiła, że Allegro ma szansę znaleźć się w indeksie WIG20 już trzeciego dnia sesyjnego po debiucie.

Źródło: forsal.pl