InformacjePolska

Demaskujemy kłamstwa Trzaskowskiego w sprawie Czajki. Nie koncepcja, lecz wady ukryte przyczyną awarii

Fot. Twitter

Rafał Trzaskowski podczas wczorajszej konferencji prasowej, winą za kolejną awarię oczyszczalni ścieków, próbował obarczyć śp. Lecha Kaczyńskiego.

Tym czasem to ekipa Hanny Gronkiewicz-Waltz, przy aplauzie Donalda Tuska, podpisała umowę na budowę oczyszczalni z wykonawcami. Umowę podpisano 22.07.2010 już po katastrofie smoleńskiej, w której zginał prezydent RP.

Nie jest też prawdą, że nadarzające się awarie wynikają z błędnej koncepcji umiejscowienia rurociągów pod dnem Wisły, co sugeruje prezydent Warszawy. Jak wynika z 200. stronicowego raportu, przygotowanego przez inżynierów z Politechniki Warszawskiej, który ujrzał światło dzienne pod koniec lipca tego roku, awaria to wynik błędów ukrytych – czyli złego wykonawstwa.  

Wówczas było to zdarzenie nie do przewidzenia. Obecnie można było mu zapobiec budując rurociąg awaryjny. 

Według Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w m.st. Warszawie S.A. zeszłoroczna katastrowa ekologiczna zaczęła się od rozszczelnienia rurociągu A, jednej z dwóch nitek przesyłających ścieki. 

Następnie do tunelu, w którym ułożono kolektory zaczęły przedostawać się pod bardzo dużym ciśnieniem nieczystości, a to w konsekwencji prowadziło do dalszych uszkodzeń nitki A, a następnie nitki B.

Uszkodzenie nitki A najprawdopodobniej nastąpiło wskutek osłabienia struktury wewnętrznej tzw. łącznika – krótkiego odcinka rury GRP, zbudowanej z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, który został rozerwany, wskutek zaistnienia szeregu czynników: obciążenia mechanicznego, nierównym przycięciem łącznika, pulsacjom ciśnienia i jego nierównomiernemu rozkładowi. 

Koszt naprawy instalacji wyniósł 39 mln zł, za co zapłaciło miasto Warszawa. Wszystko wskazuje, że obecna awaria przebiega z większym natężeniem. Fala zanieczyszczeń dopłynęła już Płocka i zmierza w kierunku wybrzeża. 

Źródło: https://inzynieria.com/wodkan/awaria_kolektora_w_warszawie/wiadomosci/59074,awaria-kolektorow-do-czajki-przyczyna-wada-ukryta