InformacjeRodzina

Dzięki 500 + drastycznie spadło ubóstwo w Polsce – podaje GUS

Źródło: Internet

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące obszarów ubóstwo w naszym kraju. Szczególnie poprawiła się sytuacja rodzin wielodzietnych.

„Rok 2019 przyniósł poprawę sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce, co znalazło odzwierciedlenie w niewielkim spadku  zasięgu ubóstwa ekonomicznego, w tym ubóstwa skrajnego (z ok. 5% w 2018 r. do do ok. 4% w 2019 r.). Spadek ubóstwa skrajnego dotyczył przede wszystkim gospodarstw domowych najbardziej zagrożonych ubóstwem, tj. gospodarstw domowych utrzymujących się głównie ze świadczeń społecznych (innych niż emerytury i renty) oraz gospodarstw z co najmniej 3. dzieci poniżej 18 roku życia, mieszkańców wsi i małych miast” – podał urząd w komunikacie.

Nastąpił drastyczny spadek żyjących w skrajnej biedzie dzieci, jest najniższy w historii. O 60 proc. w porównaniu do 2014 proc. zmniejszyła się także liczba najuboższych polaków. 400 tys. osób udało się wyrwać z biedy – informuje wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

Pełną treść komunikatu GUS można przeczytać tu: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zasieg-ubostwa-ekonomicznego-w-polsce-w-2019-roku,14,7.html