Świat

Dzikie zwierzęta masowo wymierają na ziemi. Przerażający raport „Living planet 2020”

Obraz David Mark z Pixabay

Z raportu „Living planet report 2020” przygotowanego przez WWF i Zoological Society London dowiadujemy się, że pomiędzy rokiem 1970 a 2016 liczba dziko żyjących ssaków, ptaków, płazów, gadów i ryb zmniejszyła się aż o 68%. Raport został przygotowany w oparciu o badania 20 811 populacji dzikich zwierząt z 4392 gatunków.

Dane na ich temat zebrano z niemal 4000 źródeł. Większość z nich jest publicznie dostępnych i można je znaleźć w literaturze naukowej lub online’owych bazach danych. Najnowszy raport został przeprowadzony przez 134 wybitnych ekspertów. Stanowi jedną z najbardziej kompleksowych ocen różnorodności biologicznej na świecie.

Jak czytamy w podsumowaniu raportu „bioróżnorodność jest podstawowym czynnikiem do utrzymania się człowieka na Ziemi, a dostępne dowody są jednoznaczne. Ulega ona zniszczeniu w bezprecedensowym tempie. Od czasu rewolucji przemysłowej ludzie coraz bardziej niszczą lasy, mokradła, tereny trawiaste i inne ważne ekosystemy, zagrażając w ten sposób samej ludzkości. Dotychczas w znaczącym stopniu zmieniliśmy 75% powierzchni lądów wolnej od lodu, większa część oceanów jest zanieczyszczona, utraciliśmy też 85% powierzchni mokradeł”.

Jeszcze do roku 1970 ludzkość zużywała zasoby Ziemi na tyle wolno, że planeta była w stanie je odtworzyć.Jednak od 50 lat tempo zużywania zasobów jest szybsze, niż tempo ich regeneracji. Na przykład w bieżącym roku Earth Overshoot Day, czyli dzień, w którym zużyliśmy wszystkie zasoby, jakie Ziemia jest w stanie zastąpić do końca roku, nastąpił już 22 sierpnia. To i tak wyjątkowo późno, gdyż z powodu pandemii gospodarka pracowała na wolniejszych obrotach.

Naukowcy od lat alarmują i błagają o zmniejszenie ludzkiej konsumpcji. Ze względu na działalność człowieka, zwiększanie przestrzeni rolniczych i usuwanie naturalnych habitatów zwierząt mamy do czynienia z masowym wymieraniem dzikich gatunków zwierząt.

Z raportu wynika, że najważniejszym powodem wymierania gatunków jest degradacja środowiska naturalnego, a więc niszczenie siedlisk zwierząt, m.in. lasów. Problem ten jest konsekwencją sposobu produkowania żywności oraz wciąż rosnącego zapotrzebowania na mięso. Powodujemy takie modyfikacje terenów, na których żyją dzikie gatunki zwierząt, że ich habitaty zostają albo całkowicie zniszczone, albo zdegradowane.

Kolejnym poważnym problemem jest nadmierne eksploatacja gatunków. Chodzi o polowania, połowy i kłusownictwo. Kolejna kwestia to wprowadzanie gatunków inwazyjnych na nowe tereny. Gatunki takie konkurują z gatunkami rodzimymi o żywność czy przestrzeń życiową, mogą też dziesiątkować gatunki rodzime. Zanieczyszczenie środowiska jest jednym z mniejszych problemów.

Jak zauważyli naukowcy, sprawy mają się najgorzej w Ameryce Łacińskiej i Karaibach, gdzie spadek populacji zwierząt wyniósł średnio aż 94 procent. Najgorzej jest po prostu tam, gdzie dotychczas bioróżnorodność była największa. W Afryce spadek sięgnął 65%, region Azji i Pacyfiku odnotował 45-procentowy spadek, w Ameryce Północnej wyniósł on 33%, a w Europie i Azji Środkowej – 24%.

W raporcie uwzględniono zagrożone gatunki i podgatunki. Wśród nich znajduje się m.in. goryl niziny, którego populacja w Parku Narodowym Kahuzi-Biega w Demokratycznej Republice Konga zmniejszyła się w okresie 1994–2015 o 87 proc. z powodu nielegalnych polowań. Kolejnym na liście gatunkiem jest także zamieszkująca południowo-zachodnią Ghanę papuga popielata. Jej liczebność w latach 1992–2014 spadła nawet o 99 proc. z powodu utraty siedlisk i odławiania do nielegalnej sprzedaży.

Jednymi z najbardziej zagrożonych wyginieciem są m.in. : pandka ruda ( Himalaje i Nepal), płetwal błękitny, szympans zwyczajny, jedna z największych ryb na świecie wargacz garbogłowy, szympans karłowaty, któty w 98 proc. dzieli kod DNA z człowiekiem, rekin wielorybi, żółw zielony, pingwin równikowy, liakon pstry, tuńczyk pospolity, nosorozec sumatrzański, tygrys sumatrzański i orangutan sumatrzański, nosorożec czarny, morświn kalifornijski, goryl nizinny, żółw szylkretowy, tygrys chiński, nosorozec jawajski,

Źródło: kopalniawiedzy.pl, tvn.pl, WWF, noizz.pl