W nocy przestawiliśmy zegarki na czas zimowy. Kiedy koniec zmiany czasu w Polsce?

Należy to zrobić w środku nocy, z godz. 3.00 na godz. 2.00.