Edukacja gender: w parach homoseksualnych rodzi się więcej dzieci niż w tradycyjnych rodzinach

– Nigdzie w konwencji stambulskiej nie ma mowy o tym, że chłopcy mają nosić sukienki.