Informacje

Europarlament chce 60 proc. redukcji emisji gazów. Opozycja się godziła a to zabije polską gospodarkę

Fot. Pixabay

Parlament Europejski poparł w głosowaniu podniesienie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 rok do 60 proc. w porównaniu do emisji z roku 1990. To więcej, niż proponuje Komisja Europejska, która wyznaczyła cel na poziomie 55 proc.

Rezolucja, przyjęta 392 głosami za przy 161 przeciw i 142 wstrzymujących się, jest mandatem do negocjacji ostatecznego kształtu prawa klimatycznego z Radą, czyli państwami UE. Za – głosowała totalna opozycja. To szaleństwo – komentują politycy obozu rządzącego. 

Europosłowie domagają się również, aby wszystkie państwa członkowskie osiągnęły neutralność klimatyczną do 2050 roku. Europarlament chce także, żeby KE zaproponowała do 31 maja 2023 roku, w drodze zwykłej procedury decyzyjnej na szczeblu UE, drogę osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku. Zostanie powołana Rada ds. Zmian Klimatu (ECCC), która będzie będzie monitorowała postępy poszczególnych państw. 

Co bardzo istotne z punktu widzenia polskiej gospodarki, PE jest też za tym, aby UE i państwa członkowskie wycofały wszystkie bezpośrednie i pośrednie dotacje do paliw kopalnych najpóźniej do 31 grudnia 2025 roku. Surowsze normy mają także objąć m.in. unijny system handlu uprawnieniami do emisji, efektywność energetyczną budynków, OZE oraz emisje CO2 dla samochodów.

Źródło: wpolityce.pl  

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *