Dzieci

Feministki bronią prawa do picia alkoholu w ciąży! „Pomysł Rzecznika Praw Dziecka to kolejne podejście PIS do zawłaszczania macic”?

Obraz Concord90 z Pixabay

Jesteśmy świadkami kolejnego konfliktu, którego ofiarami mogą być w przyszłości dzieci. O co chodzi? O picie w trakcie ciąży.

Na początku tego miesiąca Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak,  prezentując raport ze swojej działalności zaproponował modyfikację  art. 160 Kodeksu karnego (”Kto naraża człowieka na bezpośrednie  niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”) w taki sposób, by  obejmował również dzieci nienarodzone. Z raportu wynika, że szczególną  motywacją proponowanych zmian jest zapewnienie im ochrony przed  niszczeniem ich zdrowia i życia poprzez zatruwanie alkoholem. Około  jedna trzecia kobiet przyznaje się do picia w czasie ciąży. Mikołaj  Pawlak chce, by działania edukacyjne i profilaktyczne wzmocnić poprzez  możliwość pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej.

Według feministek ze społeczności „Dziewuchy Dziewuchom” – „Pomysł RPD to  kolejne podejście PiS do zawłaszczania macic – przypomnijmy więc, że  prawo do samostanowienia rozciąga się na całe nasze ciało – od stóp po  czubek głowy. To, jak zarządzamy swoim organizmem to nasza prywatna  sprawa. Nie mamy obowiązku tłumaczyć się z konsumpcji alkoholu, tak  samo jak nie musimy nigdzie rejestrować naszej ciąży.” Następnie  napisano, że problem rozwiąże się poprzez edukację i wsparcie, a  kobiety, które świadomie piją w ciąży, na pewno nie istnieją.  Rzeczywistość wygląda jednak inaczej. Według ogólnodostępnych danych  NFZ z 2016 roku takie kobiety istnieją i jest ich aż 30%.

źródło:ŻiR