Kultura

Filmy bez kobiet, LGBT+ i mniejszosci rasowych nie dostaną Oskara. Nowe wytyczne Akademii Filmowej

Oskar. Obraz Gia Knight z Pixabay

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wprowadziła nowe zasady określające to, czy dany tytuł będzie mógł powalczyć o Oscara w kategorii najlepszy film. Wytyczne mają być stopniowo wprowadzane od 2022 roku, a od 2024 roku mają być obowiązującym standardem. 

W ramach inicjatywy Aperture 2025 Amerykańska Akademia Filmowa ustaliła, że obraz, który chciałby konkurować o miano najlepszego filmu i kwalifikować się do Oscara w tej kategorii, musi spełniać dwa z czterech kryteriów. Są kwestie dotyczące różnorodności na ekranie, czyli: płci, orientacji seksualnej i tożsamości etnicznej oraz rasowej.

Przynajmniej 30 proc. całej ekipy filmowej stanowić muszą osoby z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBT+ i osoby z niepełnosprawnością.

Ponadto, co najmniej jeden z pierwszoplanowych aktorów musi reprezentować mniejszość rasową lub etniczną, a aktorzy drugoplanowi powinni reprezentować inne mniejszości, np. osoby niepełnosprawne.

Podobne kryteria wprowadzone zostaną w odniesieniu do osób pracujących przy filmie za kulisami, tj. dla ludzi, którzy zajmują się wszystkim od praktyk, marketingu, promocji po dystrybucję.

Jeżeli chodzi o Oscary w 2022 i 2023 roku, ubiegające się o statuetkę ekipy filmowe i producenci będą musieli wypełnić i złożyć w Akademii  „poufny formularz zapewnienia standardów zachowania różnorodności”.

Wszystkie zmiany zostaną jednak na dobre wprowadzone dopiero podczas przygotowywania 96. ceremonii wręczenia Oscarów, czyli w 2024 roku.

Źródło: wprost.pl