GospodarkaInformacje

Ile dopłacamy do węgla? JSW – prawie 1 mld straty za I półrocze

fot. Pixabay

Grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej odnotowała 973,8 mln zł straty netto w pierwszym półroczu 2020 r. W tym samym okresie 2019 r. Grupa wypracowała 547,5 mln zł zysku. 

Przychody Grupy JSW spadły z blisko 4,7 mld zł w pierwszym półroczu 2019 r. do 3 mld 454 mln zł po sześciu miesiącach 2020 r. Spadek przychodów spółka tłumaczy kryzysem związanym z pandemią koronawirusa.

Jednak na koszty poniesione na walkę z pandemią SARS-CoV-2 spółka wydała jedynie 72,7 mln zł, z czego 65,8 mln zł to koszty pracy. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej od początku epidemii do 20 sierpnia koronawirusem zaraziło się łącznie 4113 osób.

W pierwszym półroczu 2020 r. kopalnie spółki wyprodukowały 6,7 mln ton węgla, ok. 300 tys. mniej (spadek o 4,3 proc.) niż w porównywalnym okresie przed rokiem oraz 1,6 mln ton koksu, ok. 100 tys. ton mniej niż rok wcześniej (spadek o blisko 6 proc.).

Nie bez wpływu były spadki cen węgla i koksu na rynku o 30 proc. Niezmienia to faktu, że podatnicy dopłacają coraz większe kwoty do utrzymania górnictwa węgla kamiennego. 

Źródło: businessinsider.com.pl