Świat

Irlandia: za odprawianie Eucharystii można trafić do więzienia

Fot. Pixabay

Nowe prawo antycovidowe jest coraz częściej wykorzystywane do ograniczania wolności religii, a nawet do walki z Kościołem Katolickim przy pomocy aparatu państwa. 

Za publiczną Mszę Świętą do więzienia

Zgodnie z nowymi ograniczeniami przeciwko Covid-19, które weszły w życie w Irlandii, kapłan może teraz zostać ukarany grzywną, więzieniem lub jednym i drugim za publiczne odprawianie Mszy Świętej. Jest to drastyczne, drakońskie i niedopuszczalne i musi budzić wątpliwości co do konstytucyjności zastosowanego środka prewencyjnego – uważają katolicy w tym wyspiarskim kraju.  

Poza Walią, Republika Irlandii jest jedynym miejscem w Europie, gdzie kult publiczny został zakazany oraz podlega sankcjom karnym. Innymi słowy państwo stwierdziło, że kult stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Eucharystia w dobie Covid-19

Nowe przepisy zabrania różnych szeroko rozumianych „imprez”. Termin obejmuje nabożeństwa z wyjątkiem pogrzebów. Naruszenie zakazu jest przestępstwem i podlega „przepisom karnym”, pozwalającym na nałożenie sankcji karnych na „organizatora” wydarzenia, np. na kapłana odprawiającego Mszę Świętą, w której uczestniczą wierni. Kary obejmują grzywnę, karę więzienia lub obie te kary.

Katolicy w Irlandii uważają, że nowe przepisy łamią ustawę zasadniczą, która: „Każdemu obywatelowi gwarantuje się wolność sumienia, wolność wyznania i praktykowanie religii, z zastrzeżeniem przestrzegania porządku publicznego i moralności”.

Źródło: https://ionainstitute.ie/clergy-who-hold-acts-of-public-worship-can-go-to-prison-under-new-covid-measures/ 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *