Informacje

Izba Dyscyplinarna SN uchyliła immunitet warszawskiemu sędziemu Igorowi Tulei. Prokuratura będzie mogła postawić mu zarzuty

Igor Tuleya. Źródło: Wikipedia CC By Ralf Lotys (Sicherlich), CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85145109

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego prawomocnie uchyliła immunitet warszawskiemu sędziemu Igorowi Tulei. Izba na początku czerwca nie zgodziła się uchylić Tulei immunitetu. Prokuratura domagała się tego, chcąc postawić sędziemu zarzuty m.in. przekroczenia uprawnień i bezprawnego ujawnienia informacji z postępowania. Sprawa dotyczy słynnych obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z grudnia 2016 roku. Oznacza to,  że prokuratura będzie mogła postawić mu zarzuty.

Sąd zdecydował też o zawieszeniu sędziego Tulei w czynnościach orzeczniczych i obniżeniu o 25 proc. jego uposażenia, zmieniając tym samym orzeczenie sądu pierwszej instancji w tej sprawie.

Zażalenie prokuratury rozpoznawali trzej sędziowie Izby Dyscyplinarnej: Konrad Wytrykowski, Piotr Niedzielak i Jarosław Sobutka.

Igor Tuleya, podobnie jak w czerwcu, nie stawił się przed Izbą, której – jak podkreśla – nie uznaje za sąd.

Źródło: rmf24.pl