Historia

Jak naprawdę wyglądali polscy królowie? Nowy Poczet Władców Polski już w internecie. Lekcja historii online

Nowy poczet online - Władysław Jagiełło - Źródło: nowypoczetonline

Nowy Poczet Władców Polski autorstwa Waldemara Świerzego to zestaw portretów, który pierwszy raz od czasów Jana Matejki prezentuje królów i władców Polski. Do tej pory obrazy można było zobaczyć na kilku wystawach w największych miastach Polski. Od teraz dostępne są online wraz ze szczegółowym komentarzem historycznym, będąc wyjątkową lekcją historii naszego kraju. Powstała też specjalna witryna NowyPoczet.online.

Pomysłodawcą projektu jest Andrzej Pągowski. „Jan Matejko namalował poczet królów Polski, podczas gdy tak naprawdę do żadnego z portretów nie użył pędzla i farb. To nie były obrazy, tylko grafiki” (…) „Dziś wiemy, że tego typu portrety miały prezentować piękno, dostojeństwo i bogactwo, a nie faktyczne rysy twarzy. Nadszedł więc czas, by stworzyć nowy poczet, a ściślej rzecz biorąc – namalować go”. 

– Jedyną osobą, do której mogłem się zwrócić z takim zadaniem, był mój profesor, Waldemar Świerzy, któremu zawdzięczałem tak wiele. To był mój sposób na spłacenie długu. Jako uczeń poprosiłem swojego mistrza o wykonanie tak wielkiego zadania […] – opowiada Pągowski.

Nowy Poczet powstawał aż 10 lat, w latach 2004–2013. Na samym początku do projektu dołączył historyk dr Marek Klat, który podjął się opieki nad wiarygodnością historyczną przedsięwzięcia. We współpracy z grupą innych historyków zbierał wszelkie materiały historyczne, które służyły za źródło wiedzy na temat każdej z malowanych postaci. Na podstawie zebranych dokumentów powstały rysopisy, uwzględniające możliwie najbardziej dokładny wygląd i osobowość. Finalnie Waldemar Świerzy stworzył 49 portretów, o 5 więcej niż Jan Matejko. Całość zaprezentowano po raz pierwszy w 2015 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

W internetowym wydaniu wystawa stała się czymś więcej niż zbiorem portretów. Teraz jest to lekcja historii, ponieważ każdy z obrazów prezentowany jest przez dr. Marka Klata w osobnych filmach opublikowanych na YouTube’ie. Historyk opowiada ze szczegółami o każdym z władców, zdradza ciekawostki i przedstawia fakty, dzięki czemu zyskujemy pewne wyobrażenie o osobie z portretu.

Nowy poczet online – strona główna

Jak czytamy na oficjalnej stronie projektu: „Metodologia pracy była bardzo rzetelna. Najpierw zespół ekspertów pod przewodnictwem Marka Klata na podstawie najnowszej wiedzy historycznej przygotowywał materiały źródłowe – opisy władców, ich cech fizycznych, charakterów, ubrań, zwyczajów, chorób. Dostarczał też dostępne materiały ikonograficzne, czyli portrety, zdjęcia nagrobków, rzeźb – o ile takie materiały w przypadku danego władcy w ogóle istniały. Oczywiście najtrudniej było w przypadku pierwszych władców, z nastaniem kolejnych epok pojawiało się coraz więcej materiałów źródłowych. Gdy charakterystyka władcy była gotowa, do pracy przystępował Waldemar Świerzy. Rezultat jego pracy był konsultowany z Andrzejem Pągowskim, dyrektorem artystycznym i koordynatorem projektu, a po akceptacji artystycznej portret wędrował do zespołu ekspertów, którzy opiniowali całość pod kątem zachowania realiów epoki. Po uwzględnieniu ewentualnych uwag ekspertów, portret był reprodukowany i archiwizowany.”

Twórcy brali oczywiście pod uwagę również Poczet Królów i Książąt Polskich Jana Matejki, choć niektóre współczesne ustalenia stoją w sprzeczności z wizerunkami stworzonymi przez mistrza.

Nowy poczet powstał przy współpracy PKO Banku Polskiego, Narodowego Centrum Kultury, fundacji wspierających kulturę oraz osób prywatnych.

Źródło: YouTube/nowypoczetonline, kopalniawiedzy.pl