InformacjePolska

Jest zmiana obostrzeń w przedszkolach

Fot. Pixabay

Minimum 1,5 metra kwadratowego to najmniejsza powierzchnia która musi przypadać na jedno dziecko w przedszkolu. 

To decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego. Informację minister Jarosław Pinkas przekazał dzisiaj na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Oznacza to złagodzenie dotychczasowych przepisów. Jak oznajmił, ma to w istotny sposób spowodować, iż większa liczba dzieci będzie mogła przebywać w przedszkolach.

Dokument wymaga zatwierdzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej ale należy się spodziewać, nastąpi to błyskawicznie. Działanie to m.in. efekt aktywności samorządowców, którzy borykali się z brakiem miejsc dla wszystkich dzieci, którym musiały zapewnić opiekę,.  

Pełne wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 można w zaktualizowanej wersji można znaleźć pod tym adresem.