Informacje

Jest znacznie lepiej niż się spodziewano! Mimo złych prognoz, dochody samorządów są wyższe od analogicznego okresu 2019 roku

Co prawda raptem o 0,1 punktu procentowego, ale na tle kasandrycznych wizji gigantycznego spadku z tytułu PIT i CIT, jest to znakomita wiadomość.

Piotr Iwicki

Wiceminister finansów, Sebastian Skuza:

 – Łącznie dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz z subwencji ogólnej po 5 miesiącach 2020 r., kształtują się na poziomie 100,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r.

Co istotne, stało się tak pomimo epidemii COVID–19. Jak również zauważył, środki przekazane na rachunki samorządów środki z tego tytułu za maj 2020 r. są wyższe o 21 proc. od środków przekazanych z tego tytułu za maj 2019 r. oraz – co jeszcze istotniejsze, o 34,5 proc. wyższe od kwoty przekazanej za miesiąc kwiecień 2020 r.

Co ciekawsze, inaczej jest jeśli chodzi o podatek PIT. Za okres styczeń-maj 2020 r. stanowią 93 proc. takich dochodów przekazanych za analogiczny okres 2019 r.

Ministerstwo Finansów na bieżąco śledzi sytuację finansów samorządowych oraz – co podkreślił – na etapie przygotowań są mechanizmy mające za zadanie usprawnienie realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego, równolegle powstają też mechanizmy mające na celu poluzowanie sztywnych reguł fiskalnych.

Warto pamiętać, że przygotowywane są również mechanizmy finansowe, mające za zadanie wsparcie samorządów przy realizacji inwestycji, w tym z zakresu szkolnictwa i drogownictwa o czy, już anonsowaliśmy w codzienna.net .  Będą to kwoty liczone w dziesiątkach miliardów złotych. Te kwoty mają rozruszać inwestycje i dać odbicie po miesiącach spowolnienia a miejscami wręcz stagnacji w obrębie nowych inwestycji samorządowych. W wypadku, w którym ponad 1000 samorządów w Polsce nie ma środków na nowe inwestycje, a finansuje wyłącznie  wydatki bieżące, takie narzędzia finansowanie mogą być iście zbawienne.