Gospodarka

Kadry Przyszłości – Kadry dla Przemysłu: Dlaczego mechanik zarabia tak dużo?

Mateusz Berger, wiceprezes zarządu ARP. Mat. pras

Drugi panel dyskusyjny przeprowadzony podczas konferencji „Kadry Przyszłości – Kadry dla Przemysłu”  otrzymał nieco prowokacyjny tytuł: „Dlaczego mechanik zarabia tak dużo, a tak mało szkół kształci mechaników”?

W trwającej ponad pół godziny dyskusji wzięli udział: prof. Grzegorz Wrochna, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Maciej Słodki, rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Mateusz Berger, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Konrad Trzonkowski, dyrektor zarządzający ARP.

Od lewej u góry dr hab. Tomasz Gackowski, dyr. Biura Analiz i Strategii ARP Konrad Trzonkowski, dyr. zarządzający ARP, Mateusz Berger, wiceprezes zarządu ARP, u dołu od lewej Maciej Słodki, rektor MUP, prof. Grzegorz Wrochna, podsekretarz stanu w MNiSzW. Mat pras.

Podczas dyskusji, którą prowadził dr hab. Tomasz Gackowski, dyrektor Biura Analiz i Strategii ARP, zwrócono uwagę na systemowe wady polskiego szkolnictwa zawodowego. Wskazano też na niedostateczne zainteresowanie przedsiębiorców tym, co dzieje się w szkolnictwie zawodowym i brak współpracy tych dwóch środowisk na poziomie merytorycznym oraz finansowym.

Wiceprezes Mateusz Berger podkreślił, że program Kadry dla Przemysłu wprowadził ideę utrzymywania przez firmy klas patronackich. W czasach epidemii poszerzono go o lekcje online oraz platformy e-learningowe. To pozwala na bezpośrednie kontakty uczniów z pracodawcą i na efektywne szkolenie. Wiceprezes ARP zwrócił uwagę, że firmy w Polsce mają problemy zarówno ze zdobyciem ludzi do prostych prac jak i na stanowiska w przemyśle 4.0. Największym problemem jest niedostosowanie kształtowanych w szkołach umiejętności do potrzeb rynku pracy. W efekcie około 70 proc. pracodawców ma problemy ze znalezieniem odpowiednio wykształconych specjalistów. W ocenie Mateusza Bergera w rozwiązaniu tego problemu może pomóc wspieranie przez firmy szkolnictwa o określonym profilu, a jednocześnie inwestowanie w ciągłe dokształcanie własnych pracowników. – Baza dydaktyczna szkół zawodowych jest przestarzała. Dlatego pracodawcy powinni móc inwestować w te szkoły. Powinni umożliwiać też stałe dokształcanie pracowników, tym bardziej, że taką potrzebę zgłaszają szczególnie młodsi ludzie – stwierdził prezes Berger.

Dr hab. Tomasz Gackowski, dyrektor Biura Analiz i Strategii ARP przypomniał, że według danych Eurostatu polscy uczniowie i studenci mają wyższe przeważnie o 10 punktów podstawowe kompetencje cyfrowe niż średnia unijna. Nieco gorzej jest natomiast z wyższymi kompetencjami cyfrowymi. Dodał, że według ostatnich raportów Komisji Europejskiej oraz PwC niespełna 20 proc. firm inwestuje bezpośrednio w potrzebne jej kadry. Dwukrotnie więcej, bo 40 proc. przedsiębiorstw, jest bardziej zainteresowane zatrudnieniem specjalisty, który odpowiednie umiejętności już posiada.

Zdaniem prof. Grzegorza Wrochny, wiceministra nauki i szkolnictwa, w Polsce tak mało szkół uczy mechaników, bo dopiero przed dwoma laty weszła w życie reforma oświaty, mająca na celu zwiększenie dopływu wykwalifikowanych specjalistów na rynek pracy. Temu celowi służy również rozwijany już wcześniej program studiów dualnych, w których przedsiębiorca ma wpływ na profil kształcenia. Najnowsze z wdrożonych pomysłów MEN to kursy online, pomagające w rozwijaniu wielu rodzajów kompetencji potrzebnych na rynku pracy.

Prof. Wrochna poinformował też, że resort rozważa wprowadzenie ulg podatkowych dla firm, które będą inwestować w bazę szkoleniową w szkołach. Nauka w Polsce nie może być przestarzała, a już szczególnie w połączeniu z przemysłem. – Mało kto zdaje sobie sprawę, że nowoczesne technologie to efekt działania naukowców we współpracy z przemysłem, którzy to wszystko najpierw wymyślają – podkreślił minister Wrochna. Jego zdaniem wciąż potrzeba wiele pracy edukacyjnej, aby społeczeństwo wiedziało, że istotną część otaczającego nas dobrobytu zawdzięcza właśnie nauce i przemysłowi.

Mat pras.

AMC

Artykuł powstał we współpracy z ARP S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *