Gospodarka

„Kadry Przyszłości – Kadry dla Przemysłu”: Pandemia ujawniła braki kadrowe

Jarosław Gowin, wicepremier minister rozwoju, pracy i technologii Mat. pras

Z udziałem kilkudziesięciu panelistów oraz kilkuset obserwatorów 4 listopada odbyła się w Warszawie zorganizowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) konferencja „Kadry Przyszłości – Kadry dla Przemysłu„.

Była to pierwsza konferencja poświęcona efektom programu wdrażanego przez ARP od wiosny 2018 roku. Program ten dotyczy współczesnej edukacji zawodowej w Polsce, w tym m.in. roli zdalnych technik nauczania w edukacji młodzieży.

Spotkanie oficjalnie zainaugurował Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP. Stwierdził on, że oprócz  kłopotów z pandemią Covid-19 największym problem przedsiębiorców jest dziś brak wykształconych pracowników z powodu istnienia luki pokoleniowej wśród specjalistów w wielu zawodach.

Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP

– Z badań opinii niezależnych analityków wynika, że głównym problemem firm jest zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych kadr. Dlatego wsłuchując się w głosy przedsiębiorców, staramy się wspierać aktywność w zakresie kształtowania dobrej współpracy między środowiskiem edukacyjnym a biznesem. Uruchomiliśmy w tym celu m.in. platformę e-learningową Młody Przemysł – powiedział prezes Kolczyński.

Program „Kadry dla Przemysłu” w pierwszej wersji przygotowano dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Głównym celem było zapewnienie wykwalifikowanych pracowników na potrzeby ARP i spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz przedsiębiorstw, które działają w obrębie specjalnych stref ekonomicznych, zarządzanych przez ARP. Z czasem postanowiono rozszerzyć program o uczelnie wyższe zawodowe, kształcące na szczeblu licencjackim, inżynierskim i magisterskim. W marcu 2019 roku Agencja zawarła z Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KREPUZ) umowę o współpracy z działającymi na terenie Polski 33 uczelniami zawodowymi.

Tegoroczną konferencję „Kadry Przyszłości – Kadry dla Przemysłu” honorowym patronatem objął prezydent RP Andrzej Duda. Do jej uczestników przesłał specjalny list. Swoje własne przesłanie skierował również do uczestników konferencji premier Mateusz Morawiecki, który objął patronatem konkurs dla absolwentów. Treść obydwu pism odczytał prowadzący spotkanie redaktor Marcin Piasecki. Prezydent w swoim liście zwrócił uwagę na fakt, że wyzwania gospodarcze Polski w XXI wieku wymagają wspólnych wysiłków sfery biznesu i nauki w kształceniu specjalistycznych kadr dla umacniania potencjału polskiej gospodarki. Premier Morawiecki podkreślił zaś, że rozwój kadr pracowniczych jest wielkim wyzwaniem. Integracja ludzi i maszyn jest bowiem odpowiedzią na potrzeby szybko rozwijającej się gospodarki.

Bezpośrednio, korzystając z łącza internetowego, do uczestników konferencji zwrócił się natomiast Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii. Podkreślił, że transformacja cyfrowa staje się głównym motorem innowacji i zmian większości sektorów gospodarki. – To transfer i przetwarzanie wielkich zbiorów danych oraz integracja świata wirtualnego i fizycznego jest przyszłością – powiedział wicepremier Gowin. Podkreślił potrzebę dopasowania umiejętności i kwalifikacji pracowników do wymagań rynku pracy. – Według World Economic Forum, aż 65 procent dzisiejszych uczniów szkół podstawowych będzie pracowało w zawodzie, który jeszcze nie istnieje – stwierdził szef  MRPiT. Zdaniem wicepremiera Gowina, Polska może stać się jednym z krajów przodujących w tworzeniu i wdrażaniu technologii cyfrowych. Aby jednak to osiągnąć, potrzeba m.in. wysoko wykwalifikowanych kadr oraz odbudowania kształcenia zawodowego i technicznego.

 – Nie pozwolimy, aby cokolwiek przeszkodziło nam w realizacji celu, jakim jest zbudowanie wysokiej jakości systemu kształcenia zawodowego, którego profil będzie dostosowany do aktualnych wyzwań rozwojowych polskiej gospodarki – zapowiedział Jarosław Gowin.

Po zakończeniu oficjalnych wystąpień ogłoszono wyniki II edycji konkursu o Nagrodę Prezesa ARP na najlepszą pracę magisterską, licencjacką i inżynierską. Nagrody otrzymało łącznie 12 absolwentów oraz 12 ich promotorów.

AMC

Artykuł powstał we współpracy z ARP S.A.