Świat

Kalifornia uchwaliła prawo przychylne pedofilom i LGBT. Media głównego nurtu próbują przykryć efekty ustawy

Senator Scott Wiener (z lewej), fot. Twitter

Amerykański stan Kalifornia uchwalił kontrowersyjna ustawę SB 145. Światowe agencje, w tym Reuters, które obecnie zajmują się także walką z „fake newsami”, próbują zmienić znaczenie nowego prawa. Ustawa czeka na podpis gubernatora.

Wszystkich, którzy piszą o legalizacji pedofilii w tym stanie określają mianem homofobów i antysemitów. Dlaczego antysemitów? Inicjator nowego prawa Scott Wiener jest homoseksualistą żydowskiego pochodzenia. Należy do czołowych przedstawicieli radykalnej lewicy i odpowiada za wdrożenie szeregu przepisów korzystnych dla lobby LGBT. 

W przeszłości Scott Wiener razem z lesbijską przewodniczącą Senatu Pro Tempore Toni Atkins (San Diego) napisał projekt ustawy, aby stworzyć trzeci, niebinarny znacznik na rządowych identyfikatorach. Znana jako ustawa o uznawaniu płci z 2017 r., SB 179 eliminuje również przeszkody dla osób transpłciowych i niebinarnych ubiegających się o dowód tożsamości.

Obecnie Wiener próbuje przeforsować ustawę SB 132, Ustawę o szacunku, agendzie i godności osób transpłciowych. Dotyczy to więźniów osób transpłciowych w więzieniach kalifornijskich, aby kwalifikować ich w oparciu o ich tożsamość płciową, chyba że spowoduje to zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Obecnie osadzone transpłciowe kobiety są umieszczane w więzieniach dla mężczyzn, podczas gdy transpłciowi mężczyźni są umieszczani w więzieniach dla kobiet; Ustawa zawierałby również wymóg określania więźniów transpłciowych za pomocą preferowanych zaimków, płci i imienia. 

Czego dotyczy uchwalona niedawno ustawa SB 145? W opinii konserwatywnych komentatorów i prawników, ustawę Senatu nr 145 (SB 145), „położy kres jawnej dyskryminacji młodych ludzi LGBT w odniesieniu do kalifornijskiego rejestru przestępców seksualnych”. Ustawa jest skonstruowana pod dyktando skrajnej lewicy i od roku mniejszości seksualne starały się ją przepchnąć w kalifornijskim Senacie. 

Przepisy te brzmią: „Ustawa ta upoważniałaby osobę skazaną za pewne przestępstwa z udziałem nieletnich do ubiegania się o uznaniowe zwolnienie z obowiązku rejestracji, jeśli osoba ta nie jest starsza niż 10 lat od małoletniego”.

Dotychczas w przypadku dobrowolnych, ale nielegalnych stosunków seksualnych między nastolatkiem w wieku 15 lat i starszym a partnerem, sędzia decyduje na podstawie okoliczności sprawy, czy rejestracja przestępcy seksualnego jest uzasadniona, czy nie. Obecnie lewica uważa, że osoby LGBTQ, które nie powinny być rejestrowani jako pedofile. W przypadku aktów heteroseksualnych taki wpis był fakultatywny.  

Zupełnie inaczej przedstawia to depesza Reuters Fact Check z dn. 4.09.2020 r. https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-sb-145-does-not-legalize-pe/fact-check-california-bill-does-not-legalize-pedophilia-idUSKBN25V222

„Ustawa ma na celu zreformowanie stanowego rejestru przestępców seksualnych, aby był bardziej sprawiedliwy wobec młodych dorosłych LGBT, którzy mogą technicznie naruszać ustawowe przepisy dotyczące gwałtu. Ustawa ma na celu równe traktowanie wszystkich ustawowych przypadków gwałtu – niezależnie od rodzaju płci, z jakim są one związane” – czytamy. 

„Zgodnie z obowiązującym prawem sędziowie kalifornijscy mają swobodę w rejestrowaniu osób w określonym wieku jako przestępców seksualnych, jeśli zaangażowały się w stosunek pochwowy z nieletnim, który ma zarówno powyżej 14 lat, jak i poniżej 10 lat” – pisze Reuters. „Innymi słowy, zamiast zostać automatycznie zarejestrowanym młodym dorosłym jako przestępca na tle seksualnym, decyzję może podjąć sędzia. Najbardziej ekstremalnym przykładem może być 24-latka uprawiająca seks pochwowy bez użycia siły z 14-latką” – dodaje agencja. 

Aktywistom mniejszości seksualnych chodziło o pominięcie obowiązkowej rejestracji przestępców w stosunku do osób LGBT. „Gdyby wspomniane powyżej sytuacje dotyczyły seksu analnego czy oralnego – bardziej typowego dla osób LGBT – sędzia nie miałby swobody co do rejestracji młodego dorosłego jako przestępcy seksualnego. Rejestracja byłaby automatyczna, nawet w przypadku 19-latków i 17-latków uprawiających seks inny niż pochwowy” – argumentuje Reuters. 

W rzeczywistości nowe prawo pozwoli unikać odpowiedzialności homoseksualistom odpowiedzialności w przypadku stosunków seksualnych z nieletnimi – alarmują prawnicy. 

W swojej opinii agencja Reuters opiera się w większości na tendencyjnych źródłach. Pierwszym jest oficjalna strona pomysłodawcy zmian w prawie – Scotta Wienera. Drugim – to ekstremalnie lewicowy amerykański magazyn Mother Jones.

Źródła: Fox LA, Lawenforcementtoday.com, Californiaglobe.com, Ebar.com, DoReczy.pl