Informacje

KE wszczęła procedurę wobec Polski – nowe zarzuty

Obraz USA-Reiseblogger z Pixabay

To „dodatkowa” procedura wobec Polski w kwestii naruszenia prawa UE, dotyczącego Izby Dyscyplinarnej SN. Komisja Europejska stwierdziła, że niezależność i bezstronność Izby nie jest zagwarantowana.


„Komisja podejmuje działania następcze w związku z postępowaniem w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu ochrony niezawisłości polskich sędziów. Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Polski dodatkowego wezwania do usunięcia uchybienia w związku z dalszym funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego” – podała KE w komunikacie.

Jak czytamy dalej, „wezwaniem tym dodano nowy zarzut do postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wszczętego przeciwko Polsce 29 kwietnia 2020 r. w związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi sądownictwa”.


Komisja stwierdziła, że chodzi o takie sprawy jak „uchylenie immunitetu w celu pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności karnej lub ewentualnie zatrzymania go, a także spraw dotyczących prawa pracy i zabezpieczenia społecznego sędziów Sądu Najwyższego czy przejścia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku”.

Źródło:PAP/Tvpinfo