RodzinaŚwiat

Komisja Europejska: „Potrzebujemy tęczowej flagi”

Fot. za europa.eu

UE zapowiedziała, że walka z dyskryminacją LGBT będzie stanowiła jeden z jej priorytetów.

„76% Europejczyków ankietowanych w 2019 r. Zgodziło się, że osoby homoseksualne, lesbijki i osoby biseksualne powinny mieć takie same prawa jak osoby heteroseksualne, w porównaniu z 71% w 2015 r.” – uważa KE.

Od 1999 r. UE ma uprawnienia do podejmowania działań w przypadkach dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Od tego czasu przyjęła przepisy i podjęła środki w celu rozszerzenia ochrony prawnej i socjalnej osób LGBTI.

KE nie ukrywa, że w sposób prawny faworyzuje mniejszości i chroni je w sposób szczególny. Tego typu zapisów prawnych nie ma przecież w odniesieniu do instytucji małżeństwa, dzieci czy rodziny. 

„Nienawiść do osób LGBTI jest często szerzona w Internecie i za pośrednictwem mediów społecznościowych. Aby walczyć z mową nienawiści w internecie, w 2016 r.Komisja Europejska uzgodniła z Facebookiem, Twitterem, YouTube i Microsoft kodeksem postępowania, który zobowiązuje je do przejrzenia większości powiadomień o nielegalnej mowie nienawiści w ciągu 24 godzin i usunięcia takich treści, jeśli niezbędny. Instagram, Snapchat, Dailymotion i jeuxvideo.com przystąpiły do ​​kodeksu postępowania w 2018 i 2019 roku” – czytamy. 

Bardzo niepokojący brzmi postulat pt. „przekraczanie granic”. Zawiera on wprost dążenie do adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Ilustruje ją poniższa grafika.

Źródło ilustracji: https://op.europa.eu/webpub/com/factsheets/lgbti/en/

„W praktyce jednak osoby LGBTI mogą napotkać przeszkody podczas przekraczania granic. Na przykład pary tej samej płci mogą mieć trudności z uznaniem ich związku lub dzieci w innym kraju UE. Prawo UE rozszerza prawo do swobodnego przemieszczania się, pod pewnymi warunkami, na członków rodzin obywateli UE, takich jak ich małżonkowie i dzieci, nawet jeśli sami nie są obywatelami UE” – uważają unijni urzędnicy. 

Komisja Europejska ostrzega ponadto, że może w razie potrzeby podjąć działania przeciwko krajowi UE, który nie przestrzega prawa UE, co może doprowadzić do wniesienia sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Źródło: Komisja Europejska