InformacjeRodzina

Koniec z zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców

Obraz Esi Grünhagen z Pixabay

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało dzisiaj, że wypłata zasiłków dla rodziców dzieci do lat ośmiu, którzy został wprowadzony zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, kończy się 26 lipca.

Na stronie gov.pl czytamy : Z uwagi na okres wakacyjno-urlopowy oraz istotne zmniejszenie się liczby osób korzystających z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, z tego świadczenia rodzice dzieci do 8 roku życia mogą korzystać do dnia 26 lipca br.

Rodzice jednak – w razie potrzeby – będą mogli korzystać z zasiłku zgodnie z przepisami ogólnymi – tymi wynikającymi z ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego. W razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola albo choroby niani, rodzice będą mogli uzyskać zasiłek na okres do sześćdziesięciu dni w roku.

Taki zasiłek przysługuje także w razie choroby dziecka do lat czternastu.  W przypadku starszych dzieci z niepełnosprawnościami taki zasiłek – do trzydziestu dni w roku – przysługuje do osiemnastego roku życia.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, które ukończyły 14 lat, legitymujących się orzeczeniem znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagających opieki w związku z ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji, ten zasiłek, w wymiarze 30 dni, przyznawany jest do 18 roku życia. Na tych samych zasadach, zasiłek ten przysługuje również m.in. w przypadku gdy rodzic stale opiekujący się dzieckiem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagającym opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji nie może zapewnić opieki dziecku np. na skutek choroby.

Źródło: gov.pl