Informacje

Koronawirus w Polsce: od dziś nowe zasady kwarantanny

Źródło: Internet

Ministerstwo Zdrowia zmieniło zasady odbywania kwarantanny. Będzie ona trwała do 24 godzin od wprowadzenia ujemnego wyniku testu diagnostycznego do systemu teleinformatycznego przez laboratorium wykonujące badanie. Nie może się jednak skończyć wcześniej niż siódmego dnia po narażeniu na zakażenie COVID-19.

W środę 1 lipca w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie chorób zakaźnych, które wiążą się z obowiązkiem hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. W akcie prawnym doprecyzowano czas trwania obowiązkowej kwarantanny w przypadku choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Rozporządzenie wchodzi w życie 2 lipca 2020 r.

Wprowadzono zmianę, zgodnie z którą okres obowiązkowej kwarantanny w przypadku choroby COVID-19 będzie trwał do 24 godzin od czasu wprowadzenia przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego ujemnego wyniku testu diagnostycznego. Materiał kliniczny od osoby poddanej kwarantannie nie może zostać pobrany wcześniej niż siódmego dnia, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia lub styczności z osobą zakażoną.

Kwarantanna może zakończyć się też po 14 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności, w przypadkach gdy badanie, o którym mowa wyżej, nie zostanie wykonane.

Źródło: PAP