Duchowość

Kościół: eutanazja to akt zabójczy. Jasne stanowisko Watykanu.

Fot. Pixabay

Ci, którzy zatwierdzają przepisy dotyczące eutanazji i samobójstwa wspomaganego, stają się zatem współuczestnikami grzechu ciężkiego, który popełnią inni – czytamy w liście „Samaritanus bonus”.

Nowy dokument Kongregacji Nauki Wiary dotyczy opieki nad osobami w krytycznych i stanie terminalnym. W liście dokumencie zawarto też stanowczy sprzeciw wobec badań prenatalnych w celach „eugenicznych”.

„Z tych powodów Kościół uważa, że musi potwierdzić jako naukę definitywną, iż eutanazja jest przestępstwem przeciwko życiu ludzkiemu, ponieważ tym aktem człowiek decyduje się bezpośrednio sprowadzić śmierć innej niewinnej istoty ludzkiej” – czytamy w dokumencie. „Wartość życia, autonomia, zdolność podejmowania decyzji i jakość życia nie stoją na tym samym poziomie. Dlatego eutanazja jest czynem wewnętrznie złym, z jakiejkolwiek okazji i w jakichkolwiek okolicznościach” – oceniła Kongregacja Nauki Wiary.

Sprawa zostaje postawiona jasno: praktyka tzw. eutanazji „zawiera – zależnie od okoliczności – zło cechujące samobójstwo lub zabójstwo”. „Jakakolwiek bezpośrednia współpraca formalna lub materialna w takim czynie jest ciężkim grzechem przeciwko życiu ludzkiemu. Nie może również takiej czynności prawomocnie nakazać lub zezwolić na nią żadna władza. Chodzi w tym przypadku o naruszenie prawa Bożego, o znieważenie godności osoby ludzkiej, przestępstwo przeciw życiu, zamach przeciw ludzkości” – naucza Kościół.

Warto podkreślić, że winę zaciągają także urzędnicy, politycy i aktywiści, którzy uczestniczą w uchwalaniu złego prawa.  Ci, którzy zatwierdzają przepisy dotyczące eutanazji i samobójstwa wspomaganego, stają się zatem współuczestnikami grzechu ciężkiego, który popełnią inni. Są również winni zgorszenia, ponieważ prawa te powodują deformację sumienia, nawet u wiernych” – ogłosił Watykan.

„Osoba, która dobrowolnie decyduje się na odebranie sobie życia, zrywa swą więź z Bogiem i innymi ludźmi oraz neguje siebie samą jako podmiot moralny. Samobójstwo wspomagane zwiększa ciężar tego czynu, gdyż czyni uczestnikiem własnej rozpaczy drugą osobę” – napisano w liście kongregacji.

Źródło: Radio Maryja