Świat

Liczba księży maleje. Katolickie parafie do likwidacji?

Katedra w Kolonii. Obraz S. Hermann & F. Richter z Pixabay

Archidiecezja kolońska, najliczniejsza w Niemczech i jedna z najbogatszych na świecie, zamierza do roku 2030 zmniejszyć liczbę parafii z 500 do 50. Wobec spadającej liczby księży i zmniejszających się sum płaconych przez wiernych w formie podatku kościelnego, diecezje organizują się na nowo – informuje dziennik „Deutsche Welle”.

W Fuldzie w Niemczech trwa zgromadzenie biskupów, tematem obrad jest brak księży i decyzja o likwidacji wielu parafii.

Parafianie mają coraz dalej do kościoła, ale to nie jedyny problem. Wraz ze strukturalnymi zmianami w niemieckim Kościele, powstaje pytanie, co z organizacjami społecznymi i charytatywnymi prowadzonymi dotąd przez Kościół? Miast nie będzie stać na przejęcie wszystkich szpitali, przedszkoli, szkół, placówek dla osób starszych, domów pomocy społecznej.

Przeciwko zmniejszeniu liczby parafii protestują niektórzy wierni, chcąc od Watykanu zgody na prowadzenie ich przez osoby świeckie.

Źródło: tysol.pl