Liczba księży maleje. Katolickie parafie do likwidacji?

Parafianie mają coraz dalej do kościoła, ale to nie jedyny problem.