Informacje

Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierami Grecji, Słowacji i Słowenii oraz przewodniczącym Rady Europejskiej

Fot. Pixabay

Premier Mateusz Morawiecki wziął dzisiaj udział w wideokonferencji z premierami Grecji, Słowacji i Słowenii oraz przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem; celem spotkania jest wymiana stanowisk przed unijnym szczytem – podała KPRM.

Przewodniczący Rady EuropejskiejCharles Michel rozpoczął konsultacje z przywódcami państw UE, które mają ułatwić uzgodnienie stanowisk przed posiedzeniem Rady Europejskiej 10-11 grudnia 2020 r.

Na szczycie planowane jest między innymi przeprowadzenie strategicznej debaty unijnych liderów na temat stosunków z krajami południowego sąsiedztwa UE. W agendzie spotkania znajdą się także relacje UE-Turcja.-powiedział rzecznik rządu.

Poza unijną polityką zagraniczną – jak dodał – Rada Europejska zajmie się polityką klimatyczną i koordynacją działań w ramach walki z pandemią COVID-19, w tym temat zawarcia międzynarodowego traktatu w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowej Organizacji Zdrowia ws. walki z pandemiami.

Dyskusja liderów dotyczyć będzie między innymi szczepionek i wzajemnego uznawania testów. Komisja Europejska rekomenduje państwom członkowskim UE wzajemne uznawanie wyników szybkich testów antygenowych w diagnostyce SARS-CoV-2, w celu ułatwienia ruchu transgranicznego, śledzenia kontaktów transgranicznych i leczenia. W zakresie szczepień, Komisja Europejska podpisała dotychczas sześć umów z producentami szczepionek.

W ramach strategii szczepień Komisja rekomenduje, aby jako pierwsi zostali zaszczepieni między innymi pracownicy służby zdrowia i ośrodków odpowiedzialnych za opiekę długoterminową, seniorzy oraz osoby z chorobami współistniejącymi. Państwa członkowskie UE opracowują krajowe strategie szczepień.

– Liderzy UE omówią ponadto kwestie z zakresu bezpieczeństwa. Na marginesie grudniowej Rady Europejskiej zaplanowany jest także Szczyt Strefy Euro, poświęcony tematyce Unii Rynków Kapitałowych, oraz Unii Bankowej – wskazał Müller.

Rada Europejska powróci do kwestii zmian klimatycznych z myślą o uzgodnieniu nowego celu UE w zakresie redukcji emisji do 2030 r. Obecny cel redukcyjny do roku 2030, przyjęty w 2014 roku,  został ustalony na poziomie co najmniej 40 proc. Komisja Europejska popiera jego podniesienie do poziomu co najmniej 55 proc. w porównaniu do 1990 r.

Porozumienie paryskie, podpisane przez kraje UE oraz Unię Europejską, dotyczące łagodzenia zmiany klimatu, zobowiązuje strony do potwierdzenia lub do aktualizacji własnych celów redukcyjnych co pięć lat. Termin zgłaszania nowych ambicji klimatycznych na kolejny okres upływa z końcem br. Państwa unijne koordynują swoje stanowiska w tym zakresie i ustalają wspólne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych na szczeblu unijnym. W dyskusji na temat ambicji klimatycznych UE Polska wskazuje na potrzebę sprawiedliwej transformacji, przewidującej odpowiednie mechanizmy wsparcia oraz uwzględniającej zróżnicowaną sytuację państw członkowskich i poszczególnych sektorów gospodarki.

Źródło:Rzecznik rządu Piotr Müller/Kancelaria Premiera

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *