MEN przedstawiło reguły nauki w nowym roku szkolnym. Będą obowiązywać specjalne zasady. Możliwe dodatkowe obostrzenia

Rekomendujemy, aby w regulaminie szkoły uwzględnić możliwość codziennego pomiaru temperatury ciała.