PolskaRodzina

Ministerstwo zdrowia podaje 10 zasad bezpieczeństwa dla rodziców, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego

Źródło:Twitter

Ministerstwo zdrowia sformułowało 10 zasad bezpiecznego powrotu do szkoły. Uruchomiło też stronę internetową na której znajdziemy odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa i zachowania w szkole w czasie pandemii. Pytania dotyczą zarówno zachowania się w szkole dzieci, jak i kadry nauczycielskiej czy nawet bezpieczeństwa obsługi dzieci na stołówce. Na stronie można też zgłaszać własne

W ramach akcji #BezpiecznyPowrótDoSzkoły MZ zaleca rodzicom stosowanie się do następujących dziecięciu zasad:

  • Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka
  • Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii
  • Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną
  • Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczyciela
  • Odbieraj telefony ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, oddzwoń.
  • Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku
  • Przypominaj dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków
  • W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły. Pomyśl o spacerze, rowerze
  • Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu.
  • Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich.

Odpowiedzi na wszelkie dręczące rodziców pytania typu: Kto zawiadamia o zagrożeniu w szkole i placówce, w jaki sposób dyrektor szkoły ma odróżnić objawy grypy od COVID-19, jakimi przesłankami/kryteriami będzie kierował się państwowy powiatowy inspektor sanitarny, wydając opinię o zmianie trybu nauczania, czy dziecko z rodziny, której członek/członkowie są objęci kwarantanną, musi pozostawać w domu, itp. można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020?fbclid=IwAR3lWj6jacw8qCI94fvmncaHWgddk_Y9QzpasRRkkbdp9wK1e3w9TOGvc0g