Polska

Na kogo powinien głosować katolik? Zakonnik podpowiada

Źródło: ekai.pl

O. Stanisław Tasiemski OP jest znanym zakonnikiem, obecnym choćby w transmisjach modlitwy Anioł Pański z papieżem Franciszkiem. Na kogo głosować? W materiale Katolickiej Agencji Informacyjnej podpowiada.

„Nie mamy wybierać kandydata najbardziej elokwentnego, czy najlepiej ubranego, tutaj nie chodzi o wybór „miss piękności”, ale tego, który autentycznie troszczy się o wspólne dobro” – mówi. „Trzeba też uwzględnić rzetelność kandydata – czyli sprawdzenie, jak dotychczas realizował podjęte obowiązki, czy rzeczywiście troszczył się o dobro wspólne, czy dbał zarówno o rozwój moralny jak i materialny współobywateli, czy myślał o przyszłości przewidując następstwa działań szkodliwych dla środowiska naturalnego człowieka, czy troszczył się o zapewnienie godnej pracy i sprawiedliwej za nią zapłaty” – dodaje.

„Zatem zadaniem katolików jest zapoznanie się z programem kandydatów, sprawdzając, czy jest on zgodny ze wskazaniami nauki społecznej Kościoła jak i zasadami, które nie mogą podlegać negocjacjom. Są to między innymi kwestie obrony życia ludzkiego na każdym jego etapie, ochrony i dowartościowywania rodziny, zapewnienia prawa do swobodnego wyznawania wiary, troski o najsłabszych członków społeczeństwa oraz sprawiedliwości społecznej. Katolik nie może wyrażać zgody na działania moralnie niedopuszczalne, jak na przykład legalizacja aborcji, dopuszczenie do uśmiercania ludzkich embrionów czy też legalizacja eutanazji lub uznanie przez prawo związków homoseksualnych” – przestrzega o. Tasiemski.

Źródło: KAI