Polska

Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk wspierają LGBT i wzywają do represji wobec osób niepoprawnych politycznie!

By harum - Praca własna, Domena publiczna

Komitety Bioetyki przy Prezydium PAN wydał oświadczenie, w którym bardzo mocno wspiera lobby LGBT i wypowiada się przeciwko obecnej partii rządzącej i konserwatywnym mediom.

Oprócz zrozumiałego wezwania do poszanowania godności i potępienia agresji wobec mniejszości seksualnych, w oświadczeniu znalazły się także kontrowersyjne sformułowania, mające cechy opowiadania się po jednej ze stron sporu politycznego w Polsce oraz wzywające do represji wobec osób nie popierających takiego stanowiska. 

Według Komitetu Bioetyki skłonności LGBT są głównie wrodzone. Co zaskakujące, także psychologiczne i społeczne, ale jak twierdzą autorzy stanowiska, orientacji „nie można zaszczepić w procesie wychowania czy edukacji”. Jest to wiec sprzeczność, bowiem wychowanie i edukacja są procesami psychologicznymi i społecznymi. 

Autorzy tekstu piszą także, że orientacji nie można zmienić, natomiast istnieje wiele świadectw, że pod wpływem terapii i modlitwy, wiele osób porzuciło skłonności homoseksualne i nieuporządkowanie w sferze intymniej. Mówi o tym choćby niezwykle popularna książka we Włoszech „Byłem gejem: odnalazłem się w Medjugorje” autorstwa Luca di Tolve bądź uczestników spotkań prowadzonym przez oazowiczów ośrodku Odwaga (http://odwaga.org.pl/refleksjeświadectwa). 

To co najbardziej szokuje, to wezwanie do represjonowania osób niepoprawnych politycznie. KB PAN wzywa do usuwania z życia społecznego i zawodowego oraz karania wszystkich, którzy nie ulegają propagandzie środowisk LGBT. Jest to zawoalowana propozycja ideologicznej cenzury w życiu publicznym.

„Komitet Bioetyki stoi na stanowisku, że:

  • Żadna organizacja polityczna i społeczna nie powinna tolerować w swoich szeregach osób posługujących się mową nienawiści i pogardy wobec kogokolwiek, w tym wobec osób iden- tyfikujących się jako osoby homoseksualne, biseksualne lub transpłciowe.
  • Żadna uczelnia wyższa, placówka oświatowa i jednostka naukowa nie powinna współpracować z osobami posługującymi się mową nienawiści i pogardy wobec kogokolwiek, w tym wobec osób identyfikujących się jako osoby homoseksualne, biseksualne lub transpłciowe.
  • Żaden dziennikarz nie powinien publikować lub emitować treści, które mają postać mowy nienawiści i pogardy wobec kogokolwiek, w tym wobec osób identyfikujących się jako osoby homoseksualne, biseksualne lub transpłciowe.
  • Osoby, które posługują się mową nienawiści, powinny ponieść odpowiednie konsekwencje prawne”.

Pełny tekst stanowiska:

http://www.bioetyka.pan.pl/images/Stanowiska/stanowisko-kb-nr-2-2020.pdf