InformacjeProfilaktyka uzależnień

Nie żyje Jerzy Melibruda, psycholog specjalizujący się w terapii uzależnień

Prof. Jerzy Melibruda Źródło: Facebook

W wieku 82 lat zmarł Jerzy Mellibruda, psycholog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalizujący się w terapii uzależnień. Mellibruda był twórcą i wieloletnim szefem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także popularyzatorem idei Dorosłych Dzieci Alkoholików w Polsce. Był twórca Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” .

Przez ostatnie lata był wykładowcą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i szefem  Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W roku 1998 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

„Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy prof. Jerzego Mellibrudę, który odszedł od nas w dniu dzisiejszym (04-09-2020) w wieku 82 lat. Był twórcą i wieloletnim dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale wszyscy zapamiętamy go przede wszystkim jako nauczyciela, mentora i człowieka, który inspirował tysiące ludzi do pracy w obszarze profilaktyki, terapii uzależnień i szeroko pojętego rozwiązywania problemów alkoholowych. Inspirował nas wszystkich” – czytamy we wzruszającym słowach zamieszczonych na stronie PARPA. „Łączymy się w żałobie i smutku z rodziną i bliskimi” – dodano.

Źródło: Facebook, rp.pl