Świat

Niemcy chcą znowu zmusić kraje członkowskie do relokacji uchodźców

Fot. Pixabay

Unia Europejska ponownie wezwała do wprowadzenia obowiązkowego systemu zarządzania migracją w całym bloku po latach podziałów dotyczących tego, jak zareagować na duży napływ migrantów i uchodźców – pisze BBC.

Pakt stworzony przez Niemcy wymagałby udziału wszystkich 27 krajów UE, bez wyjątku. 

Państwa członkowskie albo zgodziłyby się na przyjęcie osób ubiegających się o azyl, albo zajęłyby się odesłaniem osób, którym odmówiono azylu.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen źródło kryzysu dostrzego w pożarach, które zniszczyły obóz Morii w Grecji, w którym mieszkało ponad 12 500 migrantów, odczytywane jako „surowe przypomnienie, że musimy znaleźć trwałe rozwiązania” – powiedziała. 

Chociaż obecnie daleko do kryzysu z 2015 r., jednak 27 państw UE jest podzielonych co do tego, jak zareagować na problem. Przeciwne przymusowej relokacji są Węgry, Polska i Austria. Rozwiązania kwestii migracyjnej chcą przede wszystkim Grecja i Włochy, które biorą na siebie ciężar radzenia sobie z napływem masy ludzkiej z Afryki. 

Nowy plan kanclerz Angeli Merkel, proponuje „sprawiedliwy podział odpowiedzialności i solidarność między państwami członkowskimi”. Oznaczałoby to nowe obowiązkowe kontrole przed wjazdem obejmujące sprawdzenie zdrowia i tożsamości, szybszy proces przyznawania azylu a także błyskawiczne wydalanie osób, których wnioski nie zostały rozpatrzone 

27 krajów UE miałoby „elastyczne opcje” udziału w programie, więc kraje takie jak Węgry i Polska, które w przeszłości odmówiły przyjmowania przybywających osób, zostałyby poproszone o pomoc na różne sposoby np. przyjmowanie tylko niedawno przybyłych,

zwroty „sponsorowanie” – zapewnienie w imieniu innych państw, że osoby, którym odmówiono azylu, zostaną odesłane, a także zapewnienie natychmiastowego wsparcia operacyjnego.

Komisja Europejska zapowiedziała, że nowy pakt „odbuduje zaufanie między państwami członkowskimi” i zapewni „właściwą równowagę między solidarnością a odpowiedzialnością”. Wcześniej rozmawiano jedynie o karach finansowych, nakładanych na państwa, które nie zgodzą się na przyjęcie migrantów. Teraz będzie promowany finansowe wsparcie, dla krajów, które zdecydują się na przyjęcie azylantów. 

Czy takie polubowne rozwiązanie przekona Polskę, Węgry czy Austrię? Jest to mało prawdopodobne. 

Źródło: BBC