Informacje

Nowe wytyczne MEN. Dyrektorzy szkół mogą nałożyć obwiązek chodzenia w maseczkach

fot. Pixabay

Dyrektor szkoły, w przypadku braku możliwości zachowania dystansu podczas zajęć oraz w miejscach takich jak, korytarze czy świetlice, ze względu na ochronę uczniów z chorobami przewlekłymi, może wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa. 

Takie wytyczne dla dyrektorów szkół wypracowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny. 

Jak poinformował MEN:

/…/na bieżąco reaguje na potrzeby uczniów, rodziców oraz dyrektorów szkół w związku z wprowadzonymi nowymi zasadami organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.

Ponownie ostateczną decyzję pozostawiono dyrektorom placówek oświatowych, dostali oni jeszcze jedno uprawnienie:

„Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi: np. obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy; w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.”. 

Piotr Iwicki