GospodarkaInformacje

Odkryto nowe złoże gazu na Podkarpaciu

fot Pixabay

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNIG) z sukcesem zakończyło prace wiertnicze w gminie Wiązownica w powiecie jarosławskim. Otwór Zapałów-3K pozwoli na wydobycie ok. 5 mln m sześc. wysokometanowego gazu ziemnego rocznie – poinformowała spółka.

Odwiert rozpoznawczy Zapałów–3K jest zlokalizowany w miejscowości Wólka Zapałowska, w gminie Wiązownica na Podkarpaciu. W trakcie testów produkcyjnych, uzyskano z niego gaz w ilościach uzasadniających przemysłową eksploatację. – To potwierdzenie, że region Podkarpacia ma wciąż duży potencjał, jeśli chodzi o rozwój krajowego wydobycia gazu. Dzięki naszemu doświadczeniu i umiejętnościom, jesteśmy w stanie budować bezpieczeństwo energetyczne kraju w oparciu o eksploatację własnych zasobów – powiedział Jerzy Kwieciński, prezes zarządu PGNiG SA.

Według komunikatu spółki, wybór lokalizacji otworu Zapałów-3K poprzedzony został dokładną analizą archiwalnych informacji geologiczno-geofizycznych, Dane zebrane w trakcie wiercenia odwiertu posłużą teraz do oszacowania zasobności nowego złoża i zaplanowania kolejnych prac w tym rejonie, aby optymalnie wykorzystać jego potencjał. Koncesja, która przyznaje PGNiG wyłączność na prowadzenie prac poszukiwawczych i eksploatację złóż węglowodorów na obszarze Lubaczów–Zapałów obejmuje prawie 900 km kw. na terenie 11 gmin.