Polska

Piwo bezalkoholowe w polskich sklepach tylko dla dorosłych

Obraz StockSnap z Pixabay

Lidl i Aldi nie chcą sprzedawać nieletnim coraz popularniejszej wersji złocistego trunku, powołując się na stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mówiące o „poważnych wątpliwościach wychowawczych” – informuje antyradio.pl.

Piwo bez alkoholu to trunek intensywnie reklamowany w telewizji. Dzieje się tak nie dlatego, że koncernom zależy na ich ogromnej sprzedaży. Najważniejsze, że w reklamie pada znana nazywa piwa i utrwala się w świadomości widzów. Niemniej piwo bez procentów polubili kierowcy i kobiety. To już 3% całego piwnego rynku sprzedaży.

Teoretycznie piwo bezalkoholowe powinno być dostępne także dla osób nieletnich, jako że nie figuruje w oficjalnym spisie napojów wyskokowych. Różne sieci sklepów mają jednak różne zasady w tej kwestii:

Lidl na przykład odmawia sprzedaży trunku osobom, które nie wylegitymują się dowodem osobistym, podobny stosunek do sprawy ma sieć Aldi, w której kasjerzy mogą odmówić sprzedaży piwa bezalkoholowego, jeśli kupcem będzie osoba niepełnoletnia – informuje portal antyradio.pl.

„Piwo bezalkoholowe to wciąż piwo i jako takie może deprawować młodzież, ucząc ją złych nawyków i przyzwyczajając do spożywania butelki za butelką”. Takie zdanie ma Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która oficjalnie stwierdziła, że ma wątpliwości co do etycznych i moralnych podstaw do zapoznawania dzieci i młodzieży z piwem.

Podejście zgodne z zaleceniami PARPY budzi jednak wątpliwości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, według której odmowa sprzedaży napoju może zostać uznana za wykroczenie, bo stanowisko Agencji to postulat, a nie obowiązujące prawo.

Źródło: antyradio.pl