Gospodarka

Polska 6. gospodarką w UE z najmniejszym spadkiem PKB w II kwartale

Obraz Pexels z Pixabay

Polska ze spadkiem PKB na poziomie 7,9 proc. jest 6. gospodarką z najmniejszym spadkiem w II kwartale br. w całej UE, ustępując tylko nieznacznie Szwecji – wskazało w analizie Ministerstwo Rozwoju. Resort zwrócił uwagę, że liczba zatrudnionych zmniejszyła się u nas o 1,2 proc. w ujęciu kwartalnym, a np. w Hiszpanii o 7,5 proc.

Według najnowszych danych Eurostatu w II kwartale br. PKB (wyrównany sezonowo) w strefie euro był o 14,7 proc. niższy niż przed rokiem, a w całej UE obniżył się o 13,9 proc. po spadkach odpowiednio o 3,2 proc. i 2,7 proc. w I kwartale br.

Analitycy resortu rozwoju zwrócili uwagę, że w ujęciu kwartalnym unijny PKB obniżył się w II kwartale o 11,4 proc., a w strefie euro o 11,8 proc. – w I kwartale br. spadki sięgnęły odpowiednio 3,3 proc. w UE i 3,7 proc. w strefie euro. – Są to najgłębsze spadki od 1995 roku, gdy Eurostat zaczął prowadzić pomiary tych danych – podkreślili.

W ujęciu rocznym najgłębsze spadki PKB w II kwartale zanotowano: w Hiszpanii (o 22,1 proc.), Wielkiej Brytanii (o 21,7 proc.) i Francji (o 18,9 proc.) – zaznaczyli eksperci MR, cytując dane Eurostatu. Z kolei najlepsze wyniki uzyskały: Irlandia (-3,7 proc.), Litwa (-4,0 proc.), Finlandia (-6,3 proc.) i Estonia (-6,5 proc.).

„Polska ze spadkiem PKB na poziomie 7,9 proc. jest 6. gospodarką z najmniejszym spadkiem w II kwartale br. w całej UE, ustępując tylko nieznacznie Szwecji” – zaznaczył resort.

Źródło: tvp.info